FluTrackers

Tracking Infectious Diseases since 2006

PayPal Verified medpedia.com

FluTrackers.com Inc. is a 501(c)(3) charity

Nederlandse taal Foro de EspaŮol de FluTrackers Francophones des FluTrackers Forum Italiano FluTrackers Latest Posts

www www.flutrackers.comGo Back   FluTrackers > Forum in het Nederlands > Antibiotica & Resistentie

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1  
Old April 26th, 2012, 08:04 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default 140 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein - Mogelijk sterfgeval

Extra maatregelen i.v.m. VRE-bacterie

St. Antonius Ziekenhuis, 24 april 2012

Op verpleegafdeling 6 in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn, is de VRE-bacterie aangetroffen. Dit is een multiresistente bacterie die niet meer gevoelig is voor antibiotica, waardoor infecties veroorzaakt door deze bacterie, moeilijk te behandelen zijn. Deze resistente darmbacterie is voor gezonde mensen niet gevaarlijk of ziekmakend, maar mensen die een infectie en een sterk verminderde weerstand hebben kunnen er erg ziek van worden omdat de gangbare antibiotica niet werken.

Het St. Antonius heeft de nodige maatregelen getroffen om verdere verspreiding van de bacterie op de betreffende afdeling te voorkomen en er worden vooralsnog geen nieuwe patiŽnten opgenomen. Op deze afdeling liggen met name patiŽnten met inwendige ziekten en oncologische aandoeningen.


Situatie


Begin maart werd bij drie patiŽnten de VRE-bacterie aangetroffen. Daarop zijn deze patiŽnten onmiddellijk geÔsoleerd. Omdat twee van deze patiŽnten op dezelfde afdeling werden verpleegd, is er extra vervolgonderzoek gestart. Hieruit kwamen tot nu toe nog eens zes besmette patiŽnten naar voren. In totaal gaat het dus om negen positief bevonden patiŽnten, van wie er nog drie in ons ziekenhuis verblijven. Er wordt nog vervolgonderzoek gedaan om verdere verspreiding tegen te gaan.

De positief bevonden patiŽnten die inmiddels thuis zijn, zijn mondeling en schriftelijk geÔnformeerd. Voor de thuissituatie heeft deze besmetting geen consequenties. Mocht de betreffende persoon echter weer opgenomen worden in het ziekenhuis, dan zal hij of zij in isolatie worden verpleegd, ter bescherming van de opgenomen patiŽnten met een verminderde weerstand.

PatiŽnten die in contact zijn geweest met besmette patiŽnten, zijn schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek. Om vast te kunnen stellen of iemand drager is van de VRE-bacterie moet op een aantal opeenvolgende dagen een kweek worden afgenomen. In totaal duurt dit circa negen dagen voordat duidelijk is of iemand wel of niet drager is van de VRE-bacterie.

Maatregelen

Het St. Antonius heeft voor zowel patiŽnten, bezoekers als medewerkers de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Inmiddels is op de afdeling ook de cohortmaatregel (verpleging in groepjes) in werking getreden. Dat betekent dat besmette en van besmetting verdachte patiŽnten apart in groepjes worden verpleegd. Bezoekers van de afdeling moeten hun handen voor en na hun bezoek desinfecteren.

We begrijpen dat patiŽnten en bezoekers de maatregelen en extra onderzoeken als onaangenaam kunnen ervaren. Deze zijn echter noodzakelijk om verspreiding van de VRE-bacterie tegen te gaan.

st Antonius
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #2  
Old May 4th, 2012, 04:53 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: Dertien patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht

Maatregelen VRE-bacterie St. Antonius Ziekenhuis uitgebreid

03-05-2012

UTRECHT - De maatregelen die het St. Antonius Ziekenhuis heeft genomen naar aanleiding van de VRE-besmetting op een van de verpleegafdelingen op de locatie Utrecht Oudenrijn, worden uitgebreid.

Het ziekenhuis laat weten dat op de besmette locatie nu ook andere afdelingen onderzocht zullen worden.

Ook is een aantal oud-patiŽnten, die mogelijk op de locatie Utrecht Oudenrijn besmet zijn geraakt, opgenomen in het ziekenhuis op de locatie Utrecht Nieuwegein.

Het gevolg hiervan is dat ook op deze locatie inmiddels maatregelen van kracht zijn om verspreiding van de VRE-bacterie tegen te gaan.

De vancomycine-resistente enterococcus (VRE) is een darmbacterie die resistent is geworden voor het antibioticum vancomycine. Dit antibioticum wordt vaak als laatste redmiddel ingezet tegen besmettingen met ziekenhuisbacteriŽn, waarvan de MRSA-bacterie de bekendste is.

Voor gezonde mensen is de VRE-bacterie niet gevaarlijk, maar mensen met een een sterk verminderde weerstand, zoals patiŽnten in een ziekenhuis, kunnen ernstig ziek worden van de bacterie.

NZG


Update maatregelen i.v.m VRE-bacterie

St. Antonius Ziekenhuis, 2 mei 2012

Situatie Locatie Utrecht Oudenrijn

Verpleegafdeling 6, op locatie Utrecht Oudenrijn, heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen om verspreiding van de VRE te voorkomen. Zo is er bij alle patiŽnten vijfmaal een kweek afgenomen en worden de kamers die vrij zijn volledig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Op deze schone kamers worden vanaf heden weer nieuwe patiŽnten opgenomen. De cohortmaatregel, waarbij besmette en van besmetting verdachte patiŽnten apart in groepjes worden verpleegd, blijft nog wel van kracht zolang er positieve patiŽnten op deze afdeling verblijven.

Vanaf 3 mei a.s. ontvangen alle oud-patiŽnten die tussen 10 februari en 23 april jl. opgenomen zijn geweest op afdeling 6, een brief waarin we hen de mogelijkheid bieden om te laten onderzoeken of zij de VRE-bacterie bij zich dragen. Voor patiŽnten die inmiddels thuis zijn en niet ziek zijn, is onderzoek niet noodzakelijk. PatiŽnten die naar een ander ziekenhuis of verpleeghuis zijn gegaan, raden wij onderzoek wel aan. Wij realiseren ons dat dit vervelend is voor onze patiŽnten, maar wij vinden het noodzakelijk om verspreiding van de VRE-bacterie tegen te gaan.

Afdeling 7
Ook de patiŽnten op afdeling 7 worden vijfmaal gescreend op de VRE-bacterie, omdat ook op deze afdeling een positieve patiŽnt gevonden is. Deze patiŽnt is geÔsoleerd verpleegd op verpleegafdeling 7 in verband met een andere bacterie die de patiŽnt bij zich droeg. Na onderzoek is gebleken dat deze patiŽnt ook op de hartbewaking/Cardiac Care Unit (CCU) en afdeling 3 heeft gelegen. Daarom worden nu ook de patiŽnten van deze afdelingen onderzocht. Op afdeling 7, afdeling 3 en hartbewaking/CCU worden tot nader order geen nieuwe patiŽnten opgenomen. Bezoekers van de betreffende afdelingen moeten hun handen desinfecteren voor en na hun bezoek.

Situatie Locatie Nieuwegein

Uit de patiŽntenlijst, die gemaakt is in verband met het onderzoek naar oud-patiŽnten die tussen 10 februari en 23 april op afdeling 6 op locatie Utrecht Oudenrijn gelegen hebben, is gebleken dat 16 patiŽnten weer opgenomen zijn in het ziekenhuis en dus VRE-verdacht zijn. Deze patiŽnten zijn onmiddellijk geÔsoleerd, er is een kweek afgenomen en er is contactonderzoek gedaan. Uit deze screening zijn inmiddels 2 positieve patiŽnten naar voren gekomen. Eťn ligt op de Intensive Care (IC) en ťťn op afdeling A3 van locatie Nieuwegein.

Zowel op de IC als op A3 worden daarom nu alle besmette en van besmetting verdachte patiŽnten en hun contacten ge?soleerd verpleegd. De van besmetting verdachte patiŽnten en hun contacten worden vijf keer gescreend. Dit vervolgonderzoek moet eind deze week weer meer helderheid verschaffen. Al naar gelang de situatie van dat moment zal het VRE-beleid bijgesteld worden.

In totaal heeft het St. Antonius nu 13 positieve patiŽnten gevonden. Op dit moment zijn 5 van de 13 patiŽnten nog opgenomen, van wie er 3 op locatie Utrecht Oudenrijn (verpleegafdeling 6 en 7) en 2 op locatie Nieuwegein (IC en afdeling A3) verpleegd worden. Het St. Antonius doet er alles aan om de bacterie zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #3  
Old May 9th, 2012, 05:47 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 25 patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein

Op 7 mei meldde het Antonius Ziekenhuis via de website:

Quote:
Op dit moment heeft het St. Antonius 25 positieve patiŽnten gevonden; 10 van de 25 patiŽnten worden nog verpleegd in ons ziekenhuis, van wie 5 op locatie Utrecht Oudenrijn (verpleegafdeling 3, 6 en 7) en 5 op locatie Nieuwegein (IC en afdeling A3 en C2)

Update maatregelen i.v.m VRE-bacterie

St. Antonius Ziekenhuis, 8 mei 2012, 19:30 uur.

Update 8 mei 19.30 uur

Situatie locatie Utrecht Oudenrijn

Eerder berichtten wij u dat uit voorzorg op twee verpleegafdelingen op onze locatie in Utrecht Oudenrijn sinds 1 mei (afdeling 3) en 2 mei (afdeling 7) geen patiŽnten meer opgenomen worden in verband met een mogelijke verspreiding van de VRE-bacterie op deze afdelingen. We kunnen u betreffende de situatie op onze locatie in Utrecht Oudenrijn onderstaande update geven:

Afdeling 7 inmiddels weer voor een deel open
Inmiddels is bekend geworden dat op afdeling 7 van locatie Utrecht Oudenrijn geen verspreiding heeft plaatsgehad van de VRE-bacterie. Onderzoek heeft dit uitgewezen. Deze afdeling is daarom sinds vandaag weer voor een deel opengesteld voor patiŽnten.

Afdeling 3 situatie ongewijzigd
Op afdeling 3 worden tot nader order nog geen nieuwe patiŽnten opgenomen. PatiŽnten die er op dit moment liggen worden geÔsoleerd verpleegd. Nieuwe opnames voor deze afdeling worden ondergebracht op andere afdelingen van ons ziekenhuis. Als uit onze onderzoeken blijkt dat op afdeling 3 sprake is van een uitbraak, zullen wij eerst de patiŽnten informeren die gedurende een bepaalde periode op deze afdeling hebben gelegen. Dit zal gebeuren door middel van een brief.

Afdeling 6 volledig open en onder controle
Afdeling 6 is inmiddels weer veilig bevonden en opengesteld voor opname van patiŽnten. Op deze afdeling werd eind april een uitbraak van de VRE-bacterie geconstateerd. PatiŽnten die tussen 10 februari en 23 april 2012 op deze afdeling hebben gelegen, hebben van ons een brief ontvangen. In deze brief staat onder andere een speciaal informatienummer waar deze patiŽnten terecht kunnen met vragen. Ook biedt het St. Antonius hen de mogelijkheid een onderzoek te laten doen naar eventueel VRE-dragerschap.

Situatie locatie Nieuwegein

Op locatie Nieuwegein is voor zover nu bekend op geen enkele afdeling sprake van verspreiding van de VRE-bacterie. Wel liggen er op enkele afdelingen VRE-besmette patiŽnten. Dit betreffen patiŽnten die op (mogelijk) besmette afdelingen op locatie Oudenrijn hebben gelegen en zijn verplaatst of heropgenomen op onze locatie in Nieuwegein. Aangezien wij van deze patiŽnten weten dat ze VRE-besmet zijn hebben wij ook alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Algemene informatie

Risicogroep
PatiŽnten die van ons ziekenhuis een brief ontvangen behoren tot de risicogroep. PatiŽnten die geen brief ontvangen van ons ziekenhuis behoren niet tot de risicogroep en hoeven zich geen zorgen te maken.

Ziekenhuisbezoek, afspraak of opname
Poliklinieken en verpleegafdelingen op onze locaties in Utrecht Oudenrijn en Nieuwegein kunnen gewoon bezocht worden. Daar waar nodig, wordt men gewezen op extra hygiŽnemaatregelen.

PatiŽnten die ingepland staan voor een operatie of opname hoeven zich ook geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar.


Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #4  
Old May 11th, 2012, 03:53 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 25 patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein

Update 10 mei 2012 16.00 uur

Update situatie VRE-bacterie

Uit onderzoek is gebleken dat de VRE-bacterie zich op twee afdelingen op onze locatie Utrecht Oudenrijn heeft verspreid. Het betreffen de afdelingen 6 (Interne Geneeskunde) en 3 (Cardiologie) van onze locatie Utrecht Oudenrijn.


Patiënten die tussen 10 februari en 23 april 2012 op afdeling 6 hebben gelegen, hebben afgelopen week een brief van het ziekenhuis ontvangen.

De patiënten die tussen 2 maart en 3 mei 2012 op afdeling 3 hebben gelegen, ontvangen vanaf vandaag een brief van ons ziekenhuis. In deze brief staat onder andere een speciaal informatienummer waar deze patiënten terecht kunnen met vragen. Ook biedt het St. Antonius hen de mogelijkheid een onderzoek te laten doen naar eventueel VRE-dragerschap.

Patiënten die een brief ontvangen hoeven zich geen zorgen te maken. Voor patiënten die thuis zijn en niet ziek zijn, is onderzoek niet noodzakelijk. Deze resistente darmbacterie leidt bij gezonde mensen zelden tot ziekte. Patiënten die naar een ander ziekenhuis of verpleeghuis gaan of in contact staan met zeer ernstig zieke patiënten, raden wij onderzoek wel aan.

Op afdeling 3 (Cardiologie) worden tot nader order nog geen nieuwe patiënten opgenomen. Patiënten die op dit moment op afdeling 3 zijn opgenomen worden geïsoleerd verpleegd. Nieuwe opnames voor deze afdeling worden ondergebracht op andere afdelingen van ons ziekenhuis.

Afdeling 6 (Interne Geneeskunde) is sinds 4 mei weer veilig bevonden en opengesteld voor opname van patiënten.

Op onze afdeling 7 (Longgeneeskunde) van locatie Utrecht Oudenrijn heeft geen verspreiding plaatsgehad van de bacterie. Onderzoek heeft dit uitgewezen. Deze afdeling is daarom sinds woensdag 9 mei weer volledig opengesteld voor patiënten.

Op locatie Nieuwegein is voor zover nu bekend op geen enkele afdeling sprake van verspreiding van de VRE-bacterie. Wel liggen er op enkele afdelingen VRE-besmette patiënten. Dit betreffen patiënten die op (mogelijk) besmette afdelingen op locatie Oudenrijn hebben gelegen en zijn verplaatst of heropgenomen op onze locatie in Nieuwegein. Aangezien wij van deze patiënten weten dat ze VRE-besmet zijn hebben wij ook alle voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Risicogroep

Patiënten die van ons ziekenhuis een brief ontvangen behoren tot de risicogroep. Deze patiënten zouden mogelijk drager kunnen zijn van de VRE-bacterie.
Patiënten die geen brief ontvangen van ons ziekenhuis behoren niet tot de risicogroep en hoeven zich geen zorgen te maken.

Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #5  
Old May 15th, 2012, 05:32 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 37 patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein

Update maatregelen i.v.m VRE-bacterie

Update 14 mei 2012 19.00 uur

De situatie is ongewijzigd ten opzichte van de update die we gaven op 10 mei jongstleden:

Op afdeling 3 (Cardiologie) Utrecht Oudenrijn worden tot nader order nog geen nieuwe patiŽnten opgenomen. PatiŽnten die op dit moment op afdeling 3 zijn opgenomen worden geÔsoleerd verpleegd. Nieuwe opnames voor deze afdeling worden ondergebracht op andere afdelingen van ons ziekenhuis.

Op locatie Nieuwegein is voor zover nu bekend geen sprake van verspreiding van de VRE-bacterie. Wel liggen er op enkele afdelingen VRE-besmette patiŽnten. Dit betreffen ondermeer patiŽnten die op (mogelijk) besmette afdelingen op locatie Oudenrijn hebben gelegen en zijn verplaatst of heropgenomen op onze locatie in Nieuwegein. Aangezien wij van deze patiŽnten weten dat ze VRE-besmet zijn hebben wij ook alle voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om verspreiding van de bacterie te voorkomen.

In totaal zijn tot nu toe 37 patiŽnten positief bevonden, van wie er nog 11 in ons ziekenhuis verblijven. Deze patiŽnten worden allemaal geÔsoleerd verpleegd in Utrecht Oudenrijn en Nieuwegein.

De verwachting is dat het aantal positief bevonden patiŽnten de komende tijd nog verder zal stijgen.

Door het grote aantal (preventieve) kweekonderzoeken dat het ziekenhuis uitvoert, is het logisch te verwachten dat er meer positieve patiŽnten gevonden zullen worden.

Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #6  
Old May 17th, 2012, 12:28 PM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 39 patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein

Update maatregelen i.v.m VRE-bacterie

St. Antonius Ziekenhuis, 16 mei 2012, 19:00 uur.


Op onze locatie in Utrecht Oudenrijn is sinds dinsdag 15 mei 12.00 uur ook afdeling 3 (Cardiologie) weer open voor opname van patiënten. Dit houdt in dat al onze afdelingen op locatie Utrecht Oudenrijn weer open zijn.

In totaal zijn tot nu toe 39 patiënten positief bevonden, van wie er nog 10 in ons ziekenhuis verblijven. Deze patiënten worden allemaal geïsoleerd verpleegd in Utrecht Oudenrijn en Nieuwegein. Door het grote aantal (preventieve) kweekonderzoeken dat het ziekenhuis uitvoert onder aangeschreven patiënten en op afdelingen in het ziekenhuis, ligt het in de verwachting dat er meer positieve patiënten gevonden zullen worden.

Ongeveer 180 patiënten hebben gebeld naar aanleiding van de brief over eventueel VRE-dragerschap. Van deze 180 wensen ongeveer 50 patiënten een kweekonderzoek naar eventueel dragerschap op onze VRE-poli in Utrecht Oudenrijn. De eerste kweekonderzoeken hebben afgelopen week plaatsgevonden; de overige vinden de komende twee weken plaats.
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #7  
Old May 25th, 2012, 08:48 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 44 patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein

persbericht Antonius Ziekenhuis

Update maatregelen i.v.m VRE-bacterie

St. Antonius Ziekenhuis, 25 mei 2012, 13:00 uur.

Update 25 mei 13.00 uur

Uit het grote aantal (preventieve) kweekonderzoeken dat het ziekenhuis uitvoert op afdelingen in het ziekenhuis en onder door het ziekenhuis aangeschreven patiŽnten, is tot nu toe bij 44 patiŽnten de VRE-bacterie aangetroffen.

Van deze 44 zijn nog 10 patiŽnten opgenomen in ons ziekenhuis. Deze patiŽnten worden allemaal geÔsoleerd verpleegd op locatie Utrecht Oudenrijn en Nieuwegein.

Alle verscherpte hygiŽnemaatregelen blijven uiteraard van kracht.

PatiŽnten ontvangen, zodra de uitslag van de kweken bekend is, hier van ons bericht over (schriftelijk dan wel mondeling).

Het aantal (aangeschreven) patiŽnten en bezoekers dat het speciale informatienummer belt met vragen over de VRE-bacterie neemt sterk af.

Aangezien er op het moment weinig nieuws te melden is, zal het aantal updates naar verwachting minder worden. Zodra er nieuws te melden is, zullen wij dat uiteraard hier publiceren.

St. Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #8  
Old June 1st, 2012, 04:33 PM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 44 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein

Update 1 juni 17.00 uur

Het St. Antonius Ziekenhuis voert een actief VRE-beleid. Dit houdt onder andere in dat het ziekenhuis een groot aantal (preventieve) kweekonderzoeken uitvoert op afdelingen in het ziekenhuis. Bij een van deze kweekonderzoeken is op de verpleegafdeling C2 in Nieuwegein bij 7 patiŽnten een ander type VRE-bacterie aangetroffen dan het type dat gevonden is bij de verspreiding op locatie Utrecht Oudenrijn. Omdat het om een ander type VRE-bacterie gaat kunnen we concluderen dat deze geen verband heeft met de verspreiding van VRE in locatie Utrecht Oudenrijn. Op de betreffende afdeling liggen met name patiŽnten met inwendige ziekten.

Het St. Antonius heeft ook nu weer de nodige maatregelen getroffen om verdere verspreiding van deze bacterie te voorkomen en er worden op C2 tot nader order geen nieuwe patiŽnten opgenomen. PatiŽnten die op dit moment op afdeling C2 zijn opgenomen worden geÔsoleerd of in cohort verpleegd. Nieuwe opnames voor deze afdeling worden ondergebracht op andere afdelingen van ons ziekenhuis

Ander type VRE

Ook het nu aangetroffen type VRE-bacterie is voor gezonde mensen niet gevaarlijk of ziekmakend. Alleen mensen die een infectie en een sterk verminderde weerstand hebben, kunnen er erg ziek van worden omdat de gangbare antibiotica niet werken.

Risicogroep

Vandaag, vrijdag 1 juni, ontvangen de patiŽnten die tussen 8 mei en 25 mei op verpleegafdeling C2 hebben gelegen van het St. Antonius Ziekenhuis een brief. Met deze brief wordt hen de mogelijkheid geboden om te laten onderzoeken of zij de VRE-bacterie bij zich dragen.

PatiŽnten die van ons ziekenhuis een brief ontvangen behoren tot de risicogroep. PatiŽnten die geen brief ontvangen van ons ziekenhuis behoren niet tot de risicogroep en hoeven zich geen zorgen te maken.

Ook huisartsen in de regio, verpleeghuizen en andere tussenpersonen hebben een brief ontvangen over de laatste stand van zaken.

Eerdere variant

In totaal is tot nu toe bij 47 patiŽnten de VRE-bacterie (eerste variant) aangetroffen. Van deze 47 zijn nog 4 patiŽnten opgenomen in ons ziekenhuis. Deze patiŽnten worden allemaal geÔsoleerd verpleegd op locatie Utrecht Oudenrijn en Nieuwegein. Alle verscherpte hygiŽnemaatregelen blijven uiteraard van kracht.

Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #9  
Old June 8th, 2012, 05:47 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 50 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein

Stand van zaken 6 juni 2012

In totaal zijn op dit moment 50 patiŽnten positief gekweekt op de eerste variant VRE. Hiervan verblijven nog 4 patiŽnten in ons ziekenhuis.Van de tweede VRE-variant zijn inmiddels 18 patiŽnten positief bevonden, waarvan er nog 8 in ons ziekenhuis verblijven.

Verpleegafdeling C2 is weer helemaal open. Nu uit de kweekonderzoeken is gebleken dat alle patiŽnten die nog opgenomen waren op deze afdeling, geen drager zijn van de VRE, worden hier vanaf vandaag weer nieuwe patiŽnten opgenomen. Het kweekonderzoek onder ontslagen patiŽnten loopt nog.

Op verpleegafdeling G3 van locatie Nieuwegein is naar aanleiding van kweekonderzoeken ook de VRE-bacterie aangetroffen (2de variant). PatiŽnten die op deze afdeling hebben gelegen in de periode 14 mei tot 4 juni ontvangen deze week een brief met een oproep om zich te laten onderzoeken op VRE-dragerschap. Alle patiŽnten die op dit moment op G3 liggen, veelal post-operatief, worden allemaal uit voorzorg gekweekt en op basis van contact-isolatie (in cohort) verpleegd. Dit veroorzaakt een hogere inzet van verpleegkundig personeel. Door deze toegenomen verpleegkundige intensiteit hebben wij voor vandaag een aantal reeds geplande operaties uitgesteld. De betrokken patiŽnten zijn hierover geÔnformeerd.

Op de dialyse-afdeling zijn in verband met 2 positief gekweekte patiŽnten deze week en vorige week alle patiŽnten extra gekweekt. Dat wordt volgende week herhaald. Dit vanwege het feit dat een aantal dialysepatiŽnten ook opgenomen is geweest op verpleegafdeling C2.

Website Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #10  
Old June 15th, 2012, 04:06 PM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 50 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein

Update maatregelen i.v.m VRE-bacterie


St. Antonius Ziekenhuis, 14 juni 2012, 17:00 uur.


Update 14 juni 2012

In totaal zijn tot nu toe 71 patiŽnten positief bevonden, van wie 51 patiŽnten de eerste variant VRE-bacterie hebben en 20 de tweede variant. Op dit moment verblijven nog 19 VRE-positieve patiŽnten in ons ziekenhuis. Zij worden allemaal geÔsoleerd verpleegd op locatie Utrecht Oudenrijn en Nieuwegein.

Uit voorzorg worden er nog steeds kweekonderzoeken gedaan op de afdelingen waar de VRE is aangetroffen. Op afdeling G3, locatie Nieuwegein, is het kweekonderzoek onder de nog opgenomen patiŽnten bijna afgerond (alle patiŽnten worden 5 keer gekweekt). Deze afdeling wordt momenteel grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Voor zover we nu kunnen overzien, hebben de maatregelen op de afdelingen geen gevolgen voor het OK-programma. Alle geplande operaties gaan gewoon door.

Inmiddels hebben ongeveer 270 patiŽnten gebeld naar aanleiding van de brief over eventueel VRE-dragerschap. Het merendeel van deze 270 patiŽnten wenst een kweekonderzoek naar eventueel dragerschap bij een volgende afspraak in het ziekenhuis. De speciaal ingerichte VRE-poli in Utrecht Oudenrijn is daarom opgeheven. Onze speciaal opgeleide infectiepreventieverpleegkundigen vangen deze patiŽnten op bij de poli, nemen kweekonderzoek af en lichten de patiŽnten voor over het vervolg. Het programma op de polikliniek zelf loopt hierdoor geen vertraging op.

Standaard Onderzoek

Op 16 mei jl. hebben wij u gemeld dat het St. Antonius standaard onafhankelijk onderzoek laat doen naar het verband tussen het overlijden van patiŽnten in relatie tot hun VRE-dragerschap. Inmiddels zijn er zeven patiŽnten - die tevens VRE-drager waren - overleden. Een commissie onder leiding van prof. dr. P. Speelman, internist-infectioloog, heeft onderzocht in hoeverre er een causale relatie bestond tussen het overlijden van patiŽnten en het feit dat er bij deze patiŽnten een VRE was gekweekt.

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat bij zes van de zeven overleden patiŽnten een oorzakelijk verband niet aanwezig of zeer onwaarschijnlijk is. Bij ťťn ernstig zieke patiŽnt, van zeer hoge leeftijd, kan een eventueel oorzakelijk verband niet worden uitgesloten. Vanwege de zeer ernstige onderliggende ziekte is in overleg met deze patiŽnt zelf en de nabestaanden besloten af te zien van verdere behandeling van nieuwe aandoeningen. Conform deze behandelcode is deze patiŽnt niet meer met nieuwe antibiotica behandeld. De nabestaanden van deze zeven patiŽnten zijn op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek.

Antoniusziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #11  
Old July 8th, 2012, 03:35 PM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 71 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein - Mogelijk sterfgeval

Update 5 juli 2012 17.00 uur

De meeste patiŽnten die de afgelopen periode mogelijk met VRE in contact zijn geweest, zijn in kaart gebracht. Hierdoor kunnen we steeds beter en nauwkeuriger herleiden op welke afdelingen en in welke specifieke periodes verspreiding van de VRE-bacterie mogelijk is geweest.

Van de geteste patiŽnten (tijdens opname in het ziekenhuis of na aanschrijving) zijn 95 patiŽnten positief bevonden (verschillende varianten). Van deze 95 patiŽnten verblijven er nog 10 in ons ziekenhuis op zowel locatie Utrecht Oudenrijn als Nieuwegein.

Uit voorzorg worden momenteel nog steeds op verschillende verpleegafdelingen op onze locaties Nieuwegein en Utrecht Oudenrijn extra kweekonderzoeken uitgevoerd.

Nieuwe testmethode

Dankzij een nieuwe testmethode, ontwikkeld door onze Medische Microbiologie en Immunologie (MMI), en de inspanningen van onze verpleegkundigen, laboratoriummedewerkers en infectiepreventieadviseurs zijn wij in staat om 300 patiŽnten per dag te testen. Voorheen waren dit er maximaal 50. Hierdoor zitten we er qua tijd sneller bovenop waardoor we meteen de juiste maatregelen kunnen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Tijdelijke Infectiepreventiepoli

Op onze locatie in Nieuwegein hebben wij tijdelijk een Infectiepreventiepoli ingericht waar patiŽnten die een brief hebben ontvangen, zich kunnen laten testen. De controlekweken bij deze patiŽnten worden afgenomen door onze infectiepreventieverpleegkundigen.

In de vakantieperiode zullen op Locatie Utrecht Oudenrijn vanaf 6 juli tot en met 27 juli geen infectieverpleegkundigen aanwezig zijn. PatiŽnten die door ons zijn aangeschreven en in bovengenoemde periode een afspraak hebben in Utrecht Oudenrijn, kunnen een kweekset opvragen via de Helpdesk Patiёnteninformatie met het speciale telefoonnummer 06 - 52 74 10 44 (op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur) of per mail patienteninformatie@antoniusziekenhuis.nl. Zij hoeven dus niet per se eerst naar de Infectiepreventiepoli in Nieuwegein, maar zijn daar uiteraard van harte welkom voor extra informatie en/of instructie.

HygiŽnekaart

Om de verspreiding van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BMRO) zoveel mogelijk te voorkomen, zijn voor het St. Antonius de hygiŽnemaatregelen altijd al van groot belang. Zoals u bij de voorgaande updates VRE heeft kunnen lezen, zijn ten tijde van de VRE-bacterie die bestaande maatregelen aangescherpt en uitgebreid. Dit betekent onder andere een aangescherpt schoonmaakbeleid op betreffende verpleegafdelingen, een verplichte hygiŽne time-out, extra alertheid op handhygiŽne en scholing. Ook patiŽnten en bezoekers vragen wij actief mee te helpen aan een schone en veilige zorgomgeving. Kijk hiervoor op onze hygiŽnekaart die elke patiŽnt tijdens de eerste opnamedag ontvangt.

St Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #12  
Old August 21st, 2012, 02:58 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 126 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein - Mogelijk sterfgeval

Antonius Ziekenhuis: nog 9 patiŽnten verpleegd van de 126 met VRE


10 augustus 2012

Op dit moment zijn er 126 patiŽnten VRE-positief bevonden, van wie er nog 9 patiŽnten in ons ziekenhuis verpleegd worden. De positieve patiŽnten zijn voor het merendeel ontslagen patiŽnten die verdacht waren vanwege contact met andere VRE-positieve patiŽnten tijdens hun opname.

Bij de regelmatige afdelingsscreeningen van verpleegafdelingen worden nog maar incidenteel onverwacht VRE-positieve patiŽnten gevonden. Maar zolang deze incidentele gevallen gevonden worden, blijven de extra maatregelen van kracht. Zodra een onverwachte bevinding wordt gedaan, wordt de betreffende kamer grondig gereinigd en wordt contactonderzoek gedaan om te achterhalen waar deze VRE-bevinding vandaan komt.

In totaal hebben ongeveer 3.200 mensen van ons een brief ontvangen dat ze mogelijk VRE-positief zijn. Indien gewenst kunnen deze mensen een kweekonderzoek doen. Dit kan thuis gebeuren of in het ziekenhuis bij de Infectiepreventiepoli. Inmiddels hebben we al 1300 patiŽnten laten weten dat ze geen drager zijn van de VRE-bacterie.

Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #13  
Old September 18th, 2012, 02:40 PM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 126 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein - Mogelijk sterfgeval

Update VRE-bacterie 18 september 2012

St. Antonius Ziekenhuis, 18 september 2012


Op dit moment zijn er sinds het begin van de VRE-verheffing 134 patiŽnten VRE-positief bevonden, van wie er nog enkelen in ons ziekenhuis verpleegd worden.

Bij de regelmatige afdelingsscreeningen van verpleegafdelingen worden nog maar incidenteel onverwacht VRE-positieve patiŽnten gevonden. De afgelopen twee weken is er zelfs geen enkele VRE-positieve patiŽnt uit de afdelingsscreeningen gekomen. En sinds juli is geen enkele VRE-positieve patiŽnt meer gevonden op onze locatie Utrecht Oudenrijn. Onze extra maatregelen blijven wel nog steeds van kracht om extra vinger aan de pols te houden.

In totaal hebben nu ongeveer 3.100 mensen van ons een brief ontvangen dat ze mogelijk VRE-positief zijn. Indien gewenst kunnen deze mensen een kweekonderzoek doen. Inmiddels hebben we al 1.800 patiŽnten laten weten dat ze geen drager zijn van de VRE-bacterie.

Tijdelijke infectiepreventiepolikliniek nog steeds geopend.

Op onze locatie Nieuwegein is sinds 5 juli jl. een speciale Infectiepreventiepoli ingericht. Ongeveer 710 patiŽnten hebben deze poli bezocht. De poli blijft voorlopig tot nadere berichtgeving geopend, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur.

Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #14  
Old October 5th, 2012, 05:02 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 134 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein - Mogelijk sterfgeval

persbericht Antonius Ziekenhuis

VRE-update 3 oktober 2012

VRE-polikliniek geopend tot en met 5 oktober 2012

Vanwege de VRE-uitbraak hebben we tijdelijk een Infectiepreventiepoli (poli 21) ingericht op locatie Nieuwegein om VRE-verdachte patiŽnten te kunnen ontvangen en screenen. De toeloop naar deze polikliniek is zodanig afgenomen dat het niet meer noodzakelijk is om deze polikliniek geopend te houden. Daarom hebben we besloten dat deze polikliniek (poli 21) nog geopend blijft tot en met vrijdag 5 oktober aanstaande en daarna sluit.

Vanaf maandag 8 oktober zullen VRE-verdachte patiŽnten gezien en gescreend worden op de polikliniek die zij bezoeken. Als een VRE-verdachte patiŽnt zich meldt bij de polikliniekbalie op onze locaties in Nieuwegein en Oudenrijn zal de polikliniekassistente een van onze infectiepreventieverpleegkundigen oproepen. Deze verpleegkundige zal vervolgens de patiŽnt voor het polikliniekbezoek zien en eventueel kweken afnemen.

PatiŽnten die eerder dit jaar door ons ziekenhuis per brief zijn geÔnformeerd dat zij mogelijk drager kunnen zijn van de VRE en nog niet met kweken negatief zijn bevonden, blijven in ons ziekenhuisinformatiesysteem gemarkeerd staan. Op die manier weten onze ziekenhuismedewerkers dat zij met de afdeling Infectiepreventie moeten overleggen zodra de betreffende patiŽnt zich meldt in ons ziekenhuis.

Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #15  
Old November 16th, 2012, 10:43 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 134 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein - Mogelijk sterfgeval

Van de website Antonius Ziekenhuis

Laatste update VRE-bacterie 16 november

16 november 2012,

De verspreiding van de VRE-bacterie in ons ziekenhuis is onder controle. Uit onze wekelijkse afdelingsscreeningen (VRE-kweekonderzoeken) op verpleegafdelingen worden nog slechts incidenteel VRE-positieve patiënten gevonden. Dit betreft meestal andere VRE-varianten dan de varianten die in het St. Antonius destijds de VRE-uitbraak hebben veroorzaakt.

Gezien de landelijke meldingen van gevallen van VRE is het niet onverwacht dat er sporadisch een individuele VRE-drager wordt aangetroffen. Wanneer dat het geval is, worden patiënten op de betreffende afdeling extra gescreend.

Daarbij is op locatie Nieuwegein sinds 1 september geen of slechts beperkte verspreiding gevonden. Op locatie Utrecht Oudenrijn is sinds 3 juli al geen verdere verspreiding meer gevonden. Op basis hiervan mogen we concluderen dat de VRE-uitbraak onder controle is.

Om de VRE onder controle te houden, screenden wij wekelijks patiënten die langer dan 4 dagen in ons ziekenhuis worden opgenomen op VRE (zie voor meer informatie het 6e bulletpoint bij 'Enkele feiten op een rij'). Deze maatregel blijft voorlopig standaard onderdeel van ons infectiepreventiepakket, om zo zicht te houden op de situatie en snel te kunnen ingrijpen.

Omdat er nog steeds contactonderzoeken lopen, is de verwachting dat het aantal patiënten dat VRE positief is, nog langzaam zal toenemen.

Quote:
De VRE-bacterie is in ons ziekenhuis in maart 2012 ontdekt.

Ongeveer 3.300 patiënten hebben van ons een brief ontvangen over mogelijk VRE-dragerschap.

Van deze groep zijn 140 patiënten VRE-positief bevonden;

Alle mogelijke VRE-patiënten die dat wensten zijn nader onderzocht. Hierdoor hebben we 2000 patiënten kunnen laten weten dat ze geen VRE-drager zijn (deze patiënten zijn 5 keer gekweekt en ontvlagd in ons systeem).

Meer: Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #16  
Old January 25th, 2013, 07:43 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 140 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein - Mogelijk sterfgeval

Update VRE-bacterie

21 januari 2013, 9:00 uur.

St. Antonius Ziekenhuis screent sinds augustus iedere week op al zijn verpleegafdelingen patiŽnten op VRE. Doordat we structureel iedere week screenen hebben we een goed en actueel beeld van de VRE-bacterie in ons ziekenhuis. Uit deze screeningen blijkt dat we op het merendeel van de afdelingen geen VRE meer hebben. Incidenteel vinden we op locatie Nieuwegein op een enkele afdeling wel nog positieve patiŽnten.


De afgelopen week hebben we op de afdeling Hematologie/Oncologie (A2) bij meerdere patiŽnten VRE aangetroffen. Om verdere verspreiding te voorkomen worden alle patiŽnten die op deze afdeling liggen en worden opgenomen extra getest en geÔsoleerd verpleegd. Dit laatste betekent dat patiŽnten alleen op een kamer liggen en verpleegkundigen en artsen handschoenen en schorten dragen bij de verzorging van de patiŽnt.

Het is niet onverwacht dat we juist op deze afdeling de VRE tegenkomen. VRE draag je namelijk voor een langere periode met je mee en patiŽnten op deze afdeling komen vaker terug (heropnames). Daarnaast vragen de patiŽnten op deze afdeling vanwege het ziektebeeld een intensieve verzorging. Dit alles bij elkaar verhoogt de kans op overdracht van de VRE-bacterie.

Website St. Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #17  
Old May 18th, 2013, 04:50 PM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 140 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein - Mogelijk sterfgeval

Het totale aantal besmette patienten is niet bekend gemaakt, zal intussen al gauw richting de 200 gaan.

Update VRE-bacterie

28 maart 2013, 12:13 uur.

St. Antonius Ziekenhuis screent iedere week op alle verpleegafdelingen patiënten op de VRE-bacterie. Dit is nodig om een eventuele verspreiding van de VRE in kaart te brengen. Uit deze kweekonderzoeken blijkt dat we op het merendeel van de afdelingen geen VRE meer hebben. Incidenteel vinden we naar aanleiding van deze onderzoeken op locatie Nieuwegein op een enkele afdeling wel nog positieve patiënten.


Ook troffen we onlangs op locatie Oudenrijn patiënten met VRE aan. Om verdere verspreiding te voorkomen hebben we de gebruikelijke maatregelen in werking gesteld. Dankzij de wekelijkse screeningen blijven wij een goed en actueel beeld houden van VRE-bacterie in ons ziekenhuis. Dit beleid blijft voorlopig gehandhaafd.

Antonius Ziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
  #18  
Old December 17th, 2013, 05:18 AM
Gert van der Hoek's Avatar
Gert van der Hoek Gert van der Hoek is offline
Editor, Senior Moderator
 
Join Date: Aug 2006
Location: Netherlands
Posts: 18,098
Default Re: 140 (ex) patienten met VRE in Antonius / Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht / Nieuwegein - Mogelijk sterfgeval

Update VRE-bacterie: VRE goed onder controle

10 december 2013

Het St. Antonius Ziekenhuis screent iedere week op alle verpleegafdelingen patiŽnten op de VRE-bacterie. Dit is nodig om een eventuele spreiding van de VRE in kaart te brengen.

Bij deze wekelijkse preventieve screeningen is sinds eind juni nog maar ťťn onverwachte VRE-positieve patiŽnt gevonden. Hierbij heeft geen verdere verspreiding plaatsgevonden. Daarmee kunnen we concluderen dat we met aangescherpte maatregelen de VRE goed onder controle hebben.

Voorlopig blijft het screenen van de patiŽnten wel gehandhaafd.

Antoniusziekenhuis
__________________
~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On


Disclaimers:

The reader is responsible for discerning the validity, factuality or implications of information posted here, be it fictional or based on real events. Moderators on this forum make every effort to review the material posted on this site however, it is not realistically possible for our staff to manually review each post.

The content of posts on this site, including but not limited to links to other web sites, are the expressed opinion of the original authors or posters and are not endorsed by, or representative of the opinions of, the owners or administration of this website. The posts on this website are the opinion of the specific author or poster and should not be construed as statements of advice or factual information.

Not all posts on this website are intended as truthful or factual assertion by their authors. NO posts on this website should be considered factual information on face value alone. Users are encouraged to USE DISCERNMENT and do their own follow up research while reading and posting on this website. FluTrackers.com Inc. reserves the right to make changes to, corrections and/or remove entirely at any time posts made on this website without notice. In addition, FluTrackers.com Inc. disclaims any and all liability for damages incurred directly or indirectly as a result of a post on this website.

This site is provided "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied. You should not assume that this site is error-free or that it will be suitable for the particular purpose which you have in mind when using it. In no event shall FluTrackers.com Inc. be liable for any special, incidental, indirect or consequential damages of any kind, or any damages whatsoever, including, without limitation, those resulting from loss of use, data or profits, whether or not advised of the possibility of damage, and on any theory of liability, arising out of or in connection with the use or performance of this site or other documents which are referenced by or linked to this site.

Finally, FluTrackers.com Inc. reserves the right to delete, correct, or make changes to any post on this website without notice at any time for any reason.

Fair Use Notice:
This site may contain copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. Users may make such material available in an effort to advance awareness and understanding of issues relating to public health, civil rights, economics, individual rights, international affairs, liberty, science & technology, etc. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C.Section 107, the material on this site is distributed to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.

In accordance with industry accepted best practices we ask that users limit their copy / paste of copyrighted material to the relevant portions of the article you wish to discuss and no more than 1 paragraph, and in no case more than 50% of the source material provide a link back to the original article and provide your original comments / criticism in your post with the article. Please remember you are responsible for what you post on the internet and you could be sued by the original copyright holder if you do not honor these rules.

If you are a legal copyright holder or a designated agent for such and you believe a post on this website falls outside the boundaries of "Fair Use" and legitimately infringes on yours or your clients copyright

we may be contacted concerning copyright matters at:

FluTrackers.com Inc.
c/o Sharon Sanders
1676 Hibiscus Avenue
Winter Park, Florida 32789
Phone: 407-745-1513
E-Mail: flutrackers@earthlink.net

In accordance with section 512 of the U.S. Copyright Act our contact information has been registered with the United States Copyright Office. "Safe Harbor" noticing procedures as outlined in the DMCA apply to this website concerning all 3rd party posts published herein.

If notice is given of an alleged copyright violation we will act expeditiously to remove or disable access to the material(s) in question.

All 3rd party material posted on this website is the copyright of the respective owners / authors. FluTrackers.com Inc. makes no claim of copyright on such material.

For more information please visit: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml

Please be aware any communications sent complaining about a post on this website may be posted publicly at the discretion of the administration.

FluTrackers Does Not Provide Any Medical Advice:

FluTrackers, Inc. does not provide medical advice. Information on this web site is collected from various internet resources, and the FluTrackers board of directors makes no warranty to the safety, efficacy, correctness or completeness of the information posted on this site by any author or poster.

The information collated here is for instructional and/or discussion purposes only and is NOT intended to diagnose or treat any disease, illness, or other medical condition. Every individual reader or poster should seek advice from their personal physician/healthcare practitioner before considering or using any interventions that are discussed on this website.

By continuing to access this website you agree to consult your personal physican before using any interventions posted on this website, and you agree to hold harmless FluTrackers.com Inc., the board of directors, the members, and all authors and posters for any effects from use of any medication, supplement, vitamin or other substance, device, intervention, etc. mentioned in posts on this website, or other internet venues referenced in posts on this website.

By using and/or accessing this site, either passively or actively, you are agreeing to all of the above conditions. Also, by using and/or accessing this site, either passively or actively, you agree to conduct all business and legal affairs related to this website in the jurisdiction of Flutrackers.com Inc. which is registered in Central Florida, USA.

These Disclaimers are subject to change at anytime.

Email the Webmaster with questions or comments about this site at flutrackers@earthlink.net


All times are GMT -4. The time now is 09:50 AM.


H1N1 Influenza Swine Flu Avian Flu Infectious Diseases. Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Template-Modifications by TMS